Không thử sẽ không biết trúng, không chơi mãi sẽ không gỡ lại được.
Bạn tin tưởng chúng tôi bạn đã đặt một chân vào cánh cửa của HĐXS
Hy vọng được thắp lên cơ hội vào bờ đang chờ bạn
Hãy tự tin lấy số để chiến thắng.

— — — — — — — — — — — — 

– Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay

– Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.

– Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày

– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .

Nạp thẻ & nhận số

Lô xiên 3: 400,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
29-11
29-1196,23,53Trượt35
28-1199,82,36Trúng68
27-1100,25,46Trượt29
26-1196,25,64Trượt132
25-1179,95,49Trượt78
24-1194,23,60Trượt265
23-1157,60,80Trượt39
22-1144,52,10Trượt272
21-1199,45,01Trúng128
20-1159,37,87Trượt255
19-1144,93,67Trượt66
18-1164,50,34Trượt137
17-1185,61,47Trượt21
16-1187,11,21Trượt43
15-1158,88,38Trượt39
14-1198,69,66Trúng273
13-1191,02,45Trượt259
12-1132,12,28Trượt47
11-1142,55,23Trượt139
10-1142,98,99Trượt121
09-1146,16,14Trượt278
08-1156,10,33Trúng165
07-1128,04,72Trúng247
06-1186,56,88Trượt130
05-1138,47,39Trượt257
04-1199,75,78Trúng28
03-1150,30,62Trúng171
02-1111,01,54Trượt121
01-1104,62,83Trượt31
31-1027,10,35Trượt171
30-1083,99,81Trúng247
29-1074,26,97Trúng140
28-1018,87,39Trượt148
27-1039,34,91Trượt135
26-1012,03,69Trượt68
25-1070,10,37Trượt234
24-1066,98,70Trượt54
23-1042,98,16Trượt24
22-1016,30,44Trượt40
21-1007,28,24Trượt137
20-1089,41,60Trúng42
19-1057,18,53Trượt267
18-1027,05,66Trượt279
17-1004,05,48Trượt171
16-1015,36,91Trượt122
15-1045,50,72Trúng58
14-1081,60,50Trúng171
13-1018,15,86Trượt70
12-1003,17,07Trượt169
11-1040,01,37Trúng144
10-1071,02,61Trượt275
09-1027,32,23Trượt153
08-1040,39,24Trượt257
07-1038,68,52Trúng243
06-1060,67,29Trượt50
05-1060,14,98Trượt38
04-1083,10,03Trượt162
03-1048,44,52Trượt74
02-1042,36,90Trượt58
01-1018,46,42Trượt142
30-0948,85,68Trượt157
29-0927,49,82Trượt71
28-0989,58,98Trượt263
27-0972,75,33Trượt148
26-0904,86,31Trượt269
25-0903,64,74Trượt127
24-0930,25,26Trượt232
23-0999,23,44Trượt165
22-0913,43,98Trượt174
21-0900,60,87Trượt141
20-0934,30,03Trúng59
19-0953,21,41Trượt229
18-0945,27,86Trượt142
17-0934,27,55Trượt255
16-0979,19,10Trượt226
15-0973,61,63Trượt142
14-0923,09,80Trúng125
13-0917,02,90Trượt241
12-0994,72,57Trúng253
11-0969,68,74Trúng266
10-0916,50,57Trượt137
09-0901,80,53Trượt22
08-0976,97,55Trúng27
07-0933,09,97Trúng262
06-0976,32,05Trúng30
05-0934,35,68Trượt145
04-0962,11,53Trúng229
03-0967,02,45Trượt246
02-0925,28,97Trượt74
01-0950,43,92Trúng257
31-0854,23,50Trượt40
30-0865,07,04Trượt65
29-0863,04,15Trượt174
28-0801,06,22Trượt64
27-0825,77,08Trượt79
26-0801,91,40Trượt239
25-0822,88,82Trượt45
24-0800,40,57Trúng279
23-0863,53,94Trúng52
22-0815,97,55Trúng256
21-0806,86,39Trượt248
20-0815,49,20Trúng144
19-0826,00,32Trượt48
18-0814,63,37Trượt24
17-0809,12,67Trúng48
16-0821,76,39Trượt168
15-0891,31,92Trượt279
14-0880,29,60Trúng27
13-0846,26,48Trúng130
12-0891,51,73Trúng23
11-0835,83,08Trúng67
10-0850,49,15Trượt74
09-0862,59,83Trượt249
08-0814,87,57Trúng61
07-0854,52,10Trượt262
06-0856,37,53Trúng60
05-0894,43,97Trúng236
04-0899,46,61Trượt261
03-0822,67,08Trúng270
02-0892,38,68Trượt30
01-0849,23,92Trượt35
31-0701,71,61Trúng58
30-0781,26,93Trượt139
29-0788,35,89Trượt42
28-0718,30,41Trượt252
27-0743,04,98Trượt234
26-0725,42,78Trượt248
25-0761,58,45Trượt65
24-0739,17,02Trượt236
23-0784,43,99Trượt262
22-0754,07,28Trúng149
21-0706,18,42Trúng279
20-0799,81,34Trượt178
19-0789,96,72Trượt158
18-0721,82,87Trúng271
17-0774,15,89Trượt259
16-0757,00,44Trượt68
15-0705,49,11Trúng255
14-0788,26,14Trượt234
13-0734,02,52Trúng131
12-0751,74,68Trượt170
11-0735,06,42Trúng262
10-0792,25,94Trượt32
09-0738,51,03Trượt273
08-0726,53,04Trúng47
07-0720,60,92Trúng256
06-0772,95,92Trượt256
05-0774,18,61Trượt49
04-0731,17,03Trượt154
03-0737,22,91Trượt37
02-0727,99,26Trúng70
01-0756,99,15Trượt22
30-0648,18,46Trượt77
29-0691,40,41Trượt55
28-0634,45,38Trượt20
27-0696,36,95Trúng21
26-0601,85,11Trượt64
25-0634,16,89Trúng123
24-0623,43,49Trượt248
23-0659,12,63Trượt22
22-0644,35,96Trượt171
21-0665,93,37Trượt70
20-0600,97,02Trượt69
19-0662,29,65Trượt47
18-0693,83,82Trượt25
17-0606,50,71Trượt145
16-0688,02,84Trúng57
15-0695,23,21Trượt44
14-0637,31,00Trúng69
13-0681,86,70Trúng156
12-0662,89,10Trượt167
11-0648,39,25Trúng179
10-0612,87,59Trượt34
09-0688,21,00Trúng264
08-0620,98,74Trượt221
07-0642,83,81Trượt53
06-0603,87,97Trượt121
05-0665,58,88Trượt23
04-0691,87,34Trượt64
03-0683,05,75Trúng235
02-0651,34,29Trúng49
01-0677,98,17Trúng44
31-0556,06,58Trượt60
30-0500,87,21Trúng40
29-0586,30,47Trượt245
28-0594,97,38Trượt267
27-0524,37,67Trúng53
26-0525,60,13Trượt165
25-0500,19,51Trúng161
24-0532,20,10Trượt59
23-0575,36,89Trượt158
22-0514,12,68Trượt249
21-0517,43,76Trượt267
20-0539,19,49Trượt236
19-0583,15,49Trượt120
18-0514,98,83Trượt168
17-0569,25,71Trượt248
16-0589,85,98Trượt275
15-0559,93,21Trượt58
14-0585,67,48Trúng229
13-0544,68,22Trúng127
12-0581,44,30Trúng132
10-0533,28,91Trượt163
09-0508,23,59Trúng57
08-0525,30,70Trượt227
07-0578,33,05Trượt48
06-0527,25,38Trúng41
05-0545,60,46Trúng271
04-0528,68,96Trúng58
03-0500,35,76Trúng237
02-0588,77,93Trúng240
01-0518,98,55Trượt220
30-0462,27,01Trúng173
29-0460,21,91Trúng73
28-0466,18,72Trượt48
27-0416,02,93Trúng238
26-0422,75,00Trúng65
25-0450,67,80Trượt158
24-0490,43,17Trượt150
23-0488,62,51Trúng257
DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *