Không thử sẽ không biết trúng, không chơi mãi sẽ không gỡ lại được.
Bạn tin tưởng chúng tôi bạn đã đặt một chân vào cánh cửa của HĐXS
Hy vọng được thắp lên cơ hội vào bờ đang chờ bạn
Hãy tự tin lấy số để chiến thắng.

— — — — — — — — — — — — — — 

– Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay

– Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.

– Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày

– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .

Nạp thẻ & nhận số

Lô xiên 2: 400,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
29-11
29-1161,91Trượt236
28-1182,10Trúng250
27-1192,70Trúng35
26-1117,47Trượt151
25-1185,17Trượt67
24-1100,87Trượt265
23-1177,68Trúng250
22-1134,41Trượt133
21-1113,85Trúng251
20-1126,88Trượt23
19-1123,94Trúng142
18-1140,61Trượt42
17-1106,85Trượt45
16-1110,11Trượt50
15-1111,17Trượt152
14-1148,69Trúng32
13-1193,66Trượt249
12-1185,07Trượt161
11-1194,46Trúng28
10-1173,02Trúng162
09-1122,49Trúng235
08-1127,10Trúng220
07-1162,18Trượt136
06-1156,97Trượt254
05-1147,02Trúng27
04-1128,40Trượt145
03-1179,62Trúng259
02-1132,31Trượt41
01-1190,17Trượt30
31-1062,60Trượt40
30-1035,65Trượt31
29-1048,26Trúng121
28-1045,96Trượt38
27-1031,17Trượt124
26-1035,48Trượt20
25-1079,56Trượt59
24-1043,32Trúng237
23-1073,02Trượt125
22-1050,16Trượt231
21-1019,28Trượt55
20-1089,64Trượt58
19-1069,83Trượt256
18-1044,42Trúng145
17-1081,97Trượt236
16-1021,51Trượt267
15-1016,82Trượt143
14-1036,81Trượt227
13-1036,37Trượt43
12-1076,84Trúng130
11-1037,19Trúng245
10-1075,49Trúng141
09-1027,36Trượt55
08-1060,78Trượt52
07-1014,23Trượt68
06-1062,59Trượt264
05-1057,31Trúng221
04-1013,09Trượt169
03-1029,12Trượt63
02-1001,09Trượt232
01-1033,74Trúng164
30-0929,38Trúng224
29-0981,21Trúng125
28-0979,91Trượt228
27-0974,23Trúng238
26-0934,80Trúng52
25-0970,51Trúng66
24-0925,44Trượt153
23-0975,96Trúng44
22-0921,83Trúng67
21-0960,92Trượt33
20-0918,07Trúng224
19-0934,60Trượt168
18-0980,56Trượt230
17-0902,32Trượt146
16-0974,95Trúng267
15-0939,08Trượt244
14-0974,94Trượt144
13-0944,82Trượt33
12-0939,97Trúng166
11-0979,94Trúng258
10-0986,21Trượt44
09-0978,89Trượt34
08-0996,10Trượt41
07-0946,03Trúng247
06-0919,04Trượt220
05-0935,69Trượt227
04-0903,75Trượt24
03-0906,50Trượt247
02-0975,25Trượt163
01-0931,54Trúng53
31-0832,98Trượt25
30-0811,83Trượt25
29-0874,25Trượt122
28-0837,40Trượt238
27-0875,04Trúng248
26-0816,83Trượt137
25-0884,11Trúng46
24-0884,75Trượt164
23-0872,62Trúng155
22-0817,42Trượt23
21-0844,63Trượt122
20-0863,96Trượt259
19-0841,28Trượt22
18-0801,28Trượt161
17-0811,60Trượt160
16-0827,16Trượt165
15-0882,06Trượt126
14-0811,78Trúng233
13-0801,08Trúng261
12-0839,98Trượt147
11-0842,65Trượt125
10-0854,71Trượt168
09-0846,36Trúng256
08-0858,45Trượt142
07-0876,06Trượt47
06-0837,53Trúng238
05-0851,07Trúng153
04-0829,97Trượt25
03-0807,91Trượt225
02-0883,05Trượt224
01-0892,16Trượt32
31-0761,15Trúng29
30-0733,07Trượt28
29-0709,95Trượt244
28-0775,34Trúng262
27-0786,67Trượt238
26-0730,68Trượt128
25-0710,96Trượt252
24-0752,53Trúng149
23-0747,14Trúng125
22-0769,90Trúng60
21-0782,52Trúng42
20-0758,89Trượt259
19-0751,05Trượt32
18-0756,55Trúng45
17-0791,60Trúng158
16-0763,17Trúng229
15-0739,47Trượt259
14-0772,90Trượt41
13-0705,61Trúng21
12-0734,46Trượt257
11-0770,13Trúng68
10-0795,49Trúng226
09-0722,51Trúng243
08-0788,28Trượt123
07-0704,38Trượt255
06-0776,10Trượt269
05-0735,99Trượt29
04-0789,56Trượt146
03-0731,87Trượt27
02-0712,61Trúng241
01-0791,47Trúng51
30-0642,84Trượt138
29-0601,44Trúng238
28-0684,76Trượt144
27-0639,38Trượt49
26-0679,82Trúng225
25-0695,46Trúng129
24-0698,21Trượt38
23-0612,85Trượt167
22-0650,43Trượt140
21-0650,45Trượt163
20-0689,37Trượt28
19-0641,93Trượt252
18-0651,27Trúng135
17-0656,21Trượt61
16-0667,82Trượt134
15-0692,98Trượt151
14-0611,50Trúng40
13-0695,45Trượt27
12-0638,97Trượt230
11-0620,73Trúng159
10-0677,85Trượt57
09-0621,46Trúng168
08-0634,45Trúng64
07-0639,05Trượt225
06-0698,47Trúng251
05-0657,83Trúng52
04-0668,84Trượt131
03-0695,24Trượt234
02-0605,42Trúng240
01-0635,04Trúng228
31-0539,53Trượt254
30-0598,54Trượt46
29-0568,84Trượt140
28-0530,00Trượt57
27-0599,23Trượt252
26-0544,95Trượt146
25-0591,84Trúng255
24-0559,84Trượt250
23-0572,51Trúng168
22-0568,91Trượt229
21-0577,76Trúng157
20-0543,96Trượt139
19-0523,01Trượt160
18-0553,82Trúng43
17-0589,15Trượt62
16-0551,78Trúng144
15-0513,45Trượt142
14-0553,76Trúng149
13-0577,80Trượt64
12-0514,29Trượt223
10-0590,58Trúng251
09-0596,18Trượt227
08-0584,71Trúng157
07-0543,87Trúng237
06-0533,28Trượt47
05-0576,72Trượt127
04-0533,30Trượt226
03-0567,32Trúng248
02-0561,08Trúng127
01-0558,89Trúng233
30-0446,93Trượt123
29-0452,31Trúng121
28-0453,80Trượt266
27-0420,76Trượt258
26-0426,11Trúng66
25-0404,98Trượt25
24-0472,81Trượt48
23-0475,82Trượt155
DÀN LÔ XIÊN 2 MIỀN BẮC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *