Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, muốn thấy cầu vồng phải chấp nhận những cơn mưa. Vì vậy nếu bạn muốn chiến thắng mỗi ngày bạn phải chấp nhận cả những lúc thất bại. đến với chúng tôi tỷ lệ thắng luôn cao nhất

Hãy tự tin lấy số để chiến thắng.

— — — — — — — — — — — — — — 

– Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay

– Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.

– Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày

– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .

Nạp thẻ & nhận số

Dàn 4 con ba càng: 800,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
21-09
21-09855,699,627,000Trượt167
20-09534,497,914,568Trượt145
19-09041,169,143,092Trượt112
18-09816,243,129,317Trượt134
17-09453,365,588,234Trúng 365108
16-09714,875,724,175Trúng 724163
15-09720,836,745,401Trúng 720120
14-09477,757,517,882Trượt142
13-09639,650,902,784Trúng 650120
12-09410,014,830,034Trượt176
11-09093,215,964,049Trượt121
10-09893,356,310,091Trượt160
09-09008,598,948,939Trượt120
08-09001,194,308,894Trượt179
07-09893,956,683,619Trúng 956163
06-09891,510,476,898Trượt186
05-09269,582,439,854Trượt127
04-09522,003,076,296Trượt148
03-09121,774,469,679Trượt127
02-09206,336,248,400Trượt192
01-09059,206,187,548Trượt161
31-08407,558,842,088Trượt113
30-08957,396,973,758Trượt152
29-08337,182,147,115Trượt144
28-08867,913,851,899Trượt106
27-08918,479,948,984Trượt158
26-08619,185,732,892Trượt100
25-08852,093,870,527Trượt135
24-08793,557,496,901Trượt192
23-08091,734,837,036Trúng 734161
22-08226,223,046,533Trượt182
21-08067,446,972,200Trượt172
20-08812,305,410,079Trượt132
19-08352,654,717,664Trượt126
18-08826,091,450,353Trượt139
17-08173,652,685,165Trượt189
16-08019,153,505,272Trúng 019149
15-08108,517,263,767Trượt175
14-08010,480,753,893Trúng 893159
13-08424,587,528,963Trúng 528158
12-08865,078,979,452Trượt137
11-08222,019,520,897Trượt111
10-08145,127,679,155Trượt125
09-08185,108,564,204Trượt145
08-08611,211,461,902Trượt163
07-08943,919,234,322Trượt194
06-08947,077,449,408Trượt104
05-08897,778,270,323Trượt177
04-08433,592,902,838Trượt110
03-08288,638,942,196Trúng 288173
02-08770,105,398,037Trượt180
01-08218,622,544,237Trượt153
31-07143,280,636,615Trúng 615146
30-07695,828,197,883Trượt138
29-07335,435,221,045Trượt172
28-07251,915,406,890Trúng 915188
27-07171,219,797,170Trúng 171186
26-07708,983,089,594Trượt127
25-07423,443,181,848Trượt161
24-07442,235,736,072Trúng 442145
23-07501,311,832,155Trượt199
22-07301,101,433,987Trúng 433122
21-07676,819,547,386Trượt101
20-07608,655,750,054Trượt139
19-07229,230,835,912Trượt177
18-07643,016,706,104Trượt199
17-07399,406,923,717Trúng 406160
16-07839,514,004,894Trượt180
15-07287,069,087,465Trượt197
14-07131,109,316,927Trượt125
13-07184,768,818,089Trượt125
12-07847,542,404,591Trượt134
11-07377,175,860,330Trượt130
10-07891,153,819,467Trượt114
09-07420,183,043,443Trượt136
08-07363,659,725,592Trượt189
07-07317,380,117,076Trúng 076171
06-07707,263,145,457Trượt149
05-07805,037,107,397Trúng 397147
04-07643,591,136,397Trượt116
03-07894,734,171,904Trúng 894114
02-07169,828,834,870Trượt152
01-07641,758,422,736Trượt105
30-06206,120,338,429Trượt161
29-06072,940,422,489Trượt155
28-06224,194,465,152Trượt121
27-06272,271,937,481Trượt150
26-06995,693,737,033Trượt140
25-06148,566,249,599Trượt165
24-06285,346,031,376Trượt164
23-06469,456,273,626Trượt125
22-06986,582,128,075Trượt129
21-06534,433,762,979Trúng 534166
20-06751,344,335,015Trượt161
19-06223,537,653,085Trượt112
18-06819,830,003,901Trượt159
17-06664,773,361,620Trúng 361191
16-06635,033,478,449Trượt102
15-06985,925,196,741Trượt120
14-06586,860,724,854Trúng 854176
13-06723,566,973,554Trượt193
12-06644,915,976,061Trượt167
11-06484,118,260,719Trúng 260157
10-06295,949,707,183Trượt107
09-06296,556,010,528Trượt161
08-06811,724,280,878Trượt197
07-06101,803,922,808Trượt125
06-06472,318,440,825Trượt108
05-06092,466,227,693Trượt116
04-06547,380,653,827Trượt111
03-06092,214,392,405Trượt111
02-06939,014,778,502Trượt105
01-06921,616,023,471Trúng 921114
31-05072,029,909,236Trượt181
30-05765,758,545,445Trúng 765101
29-05439,725,137,611Trượt115
28-05311,294,533,861Trượt177
27-05482,442,543,237Trúng 237140
26-05627,191,830,568Trúng 191161
25-05537,112,684,319Trúng 319122
24-05600,909,828,064Trượt137
23-05819,892,816,769Trượt168
22-05386,638,705,747Trượt195
21-05195,297,915,405Trúng 297104
20-05140,754,174,160Trượt193
19-05100,989,592,902Trượt129
18-05632,068,763,956Trúng 632135
17-05949,022,821,301Trúng 949160
16-05010,246,879,031Trúng 031143
15-05822,954,214,956Trúng 956178
14-05622,718,824,842Trượt110
13-05949,796,093,624Trúng 949174
12-05102,227,887,019Trúng 102155
10-05134,669,277,262Trúng 134135
09-05924,153,546,841Trúng 546194
08-05997,885,264,451Trượt198
07-05370,127,735,389Trượt111
06-05066,484,239,954Trượt145
05-05896,784,605,535Trượt131
04-05824,908,852,607Trượt182
03-05430,924,752,576Trúng 576185
02-05606,264,914,251Trượt123
01-05165,599,029,128Trượt179
30-04576,057,040,819Trúng 819182
29-04791,698,713,254Trượt116
28-04029,054,196,456Trúng 196191
27-04767,755,711,308Trúng 755195
26-04542,465,270,278Trượt128
25-04328,142,344,411Trượt112
24-04015,823,936,407Trượt149
23-04393,679,198,004Trúng 679191
DÀN 3 CÀNG 4 SỐ MIỀN BẮC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *