Mật báo thông tin cập nhật từ trường quay HĐXS, Anh em tham gia lấy cầu sẽ có cơ hội thắng lớn hôm nay
Cầu đẹp chúng tôi đã có việc của bạn rất đơn giản là nạp thẻ ô phía dứơi để lấy số chuẩn xác và chắc ăn nhất.

— — — — — — — — — — — — — — 

– Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay

– Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.

– Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày

– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .

Nạp thẻ & nhận số

Bạch thủ lô kép: 300,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
29-11
29-1133Trúng147
28-1199Trúng157
27-1100Trúng37
26-1177Trượt156
25-1111Trượt283
24-1144Trúng180
23-1100Trượt44
22-1111Trúng185
21-1199Trúng83
20-1188Trúng236
19-1133Trúng142
18-1155Trúng151
17-1166Trúng167
16-1188Trượt256
15-1199Trượt157
14-1100Trúng275
13-1199Trúng79
12-1144Trượt58
11-1122Trượt146
10-1144Trúng285
09-1177Trượt91
08-1188Trúng66
07-1177Trúng158
06-1199Trúng46
05-1177Trúng297
04-1177Trúng268
03-1188Trúng156
02-1199Trượt50
01-1155Trúng290
31-1066Trượt82
30-1088Trượt153
29-1022Trúng293
28-1099Trượt73
27-1099Trượt157
26-1088Trúng39
25-1044Trượt62
24-1011Trượt281
23-1044Trúng282
22-1088Trúng173
21-1088Trúng58
20-1055Trượt288
19-1099Trúng137
18-1055Trượt170
17-1066Trượt141
16-1099Trượt291
15-1033Trượt42
14-1000Trúng252
13-1066Trượt191
12-1055Trượt49
11-1077Trúng290
10-1022Trúng176
09-1011Trúng264
08-1022Trúng152
07-1044Trúng32
06-1055Trượt46
05-1033Trúng266
04-1077Trúng136
03-1000Trúng267
02-1033Trượt264
01-1055Trượt239
30-0944Trúng52
29-0933Trúng151
28-0900Trúng180
27-0911Trúng45
26-0999Trúng130
25-0922Trúng50
24-0988Trúng60
23-0966Trượt159
22-0900Trúng144
21-0988Trượt78
20-0933Trúng39
19-0911Trượt49
18-0933Trượt31
17-0999Trượt280
16-0900Trúng187
15-0988Trượt91
14-0933Trúng265
13-0999Trượt276
12-0955Trượt268
11-0900Trúng47
10-0900Trúng180
09-0900Trượt59
08-0933Trúng92
07-0977Trúng169
06-0988Trượt254
05-0977Trượt296
04-0933Trượt137
03-0999Trượt64
02-0900Trúng174
01-0999Trúng153
31-0888Trúng195
30-0899Trượt41
29-0822Trúng231
28-0800Trúng283
27-0800Trượt233
26-0844Trúng159
25-0822Trúng192
24-0866Trúng286
23-0800Trúng285
22-0888Trúng63
21-0855Trúng145
20-0833Trúng48
19-0888Trúng190
18-0888Trượt150
17-0877Trúng263
16-0855Trúng258
15-0888Trúng243
14-0811Trúng245
13-0844Trúng192
12-0866Trượt94
11-0899Trúng82
10-0899Trúng158
09-0899Trượt155
08-0866Trúng133
07-0877Trúng49
06-0822Trúng246
05-0855Trúng173
04-0844Trúng144
03-0855Trượt293
02-0855Trúng183
01-0833Trượt275
31-0777Trúng36
30-0733Trúng251
29-0755Trúng176
28-0722Trúng280
27-0788Trúng38
26-0755Trúng269
25-0744Trượt78
24-0799Trượt76
23-0744Trúng78
22-0733Trúng230
21-0744Trúng194
20-0733Trượt44
19-0788Trượt89
18-0755Trúng237
17-0722Trúng130
16-0788Trúng154
15-0711Trúng277
14-0700Trúng147
13-0744Trượt270
12-0744Trúng77
11-0799Trượt170
10-0722Trúng81
09-0766Trúng193
08-0733Trúng177
07-0744Trượt48
06-0766Trúng193
05-0744Trúng291
04-0711Trúng232
03-0700Trượt289
02-0799Trúng246
01-0755Trúng98
30-0688Trượt233
29-0644Trúng178
28-0688Trượt147
27-0644Trúng88
26-0677Trúng230
25-0644Trúng80
24-0655Trượt182
23-0611Trượt273
22-0655Trượt51
21-0633Trượt267
20-0633Trúng59
19-0633Trúng183
18-0699Trúng57
17-0688Trúng288
16-0688Trúng246
15-0688Trượt246
14-0611Trúng31
13-0644Trúng91
12-0622Trượt254
11-0611Trượt264
10-0655Trượt251
09-0688Trúng257
08-0677Trúng38
07-0600Trượt183
06-0622Trúng275
05-0644Trúng156
04-0633Trượt197
03-0699Trúng257
02-0600Trượt265
01-0600Trúng247
31-0555Trượt143
30-0500Trúng75
29-0599Trượt84
28-0533Trượt157
27-0500Trượt248
26-0577Trượt51
25-0500Trúng74
24-0566Trúng254
23-0577Trượt278
22-0555Trượt264
21-0599Trượt298
20-0511Trượt32
19-0533Trúng237
18-0599Trúng41
17-0500Trúng182
16-0599Trúng133
15-0500Trúng40
14-0599Trúng138
13-0522Trúng181
12-0544Trúng244
10-0555Trúng272
09-0599Trượt261
08-0577Trượt164
07-0599Trúng247
06-0522Trúng30
05-0588Trượt41
04-0533Trượt255
03-0555Trúng247
02-0577Trúng87
01-0522Trúng61
30-0411Trúng60
29-0499Trượt95
28-0400Trúng80
27-0455Trúng265
26-0466Trượt271
25-0444Trúng292
24-0488Trượt37
23-0488Trúng64
BẠCH THỦ LÔ KÉP MIỀN BẮC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *